Home » Photo Albums » 2009 White Mountains Traverse Photos

Lake of the Clouds Hut

Lake of the Clouds Hut