Home » Photo Albums » 2009 White Mountains Traverse Photos

Low visibility on Franconia Ridge

Low visibility on Franconia Ridge