Home » Photo Albums » 2009 White Mountains Traverse Photos

Summiting "the Big One"

Summiting "the Big One"